Praegu Euroopas kodumasinatel olev energiamärgis on olnud kasutusel juba ligi kaks kümnendit, seadmete energiatõhusus on vahepealse ajaga aga märgatavalt muutunud. Seetõttu võetakse 1. märtsist pesumasinate, pesumasin-kuivatite, külmikute ja nõudepesumasinate puhul kasutusele uuendatud energiamärgised, mille järgi võib varem A+++ klassis olnud masin jääda edaspidi D või E klassi.Energiamärgis on tarbijatele väga oluline infokandja, mille põhjal seadme omadustest ja energiatõhususest aimu saada. Olenevalt tootegrupist annab märgis näiteks infot masina elektri- ja veetarbimise, aga ka mürataseme ja mahutavuse kohta. Selle info teadvustamise abil saab märkimisväärselt säästa, ja mitte ainult raha, aga ka meid ümbritsevat keskkonda.

energiamärgis


Enamike toodete energiaklass on tänu kiiresti arenevatele tehnoloogiatele tänaseks kõrgem kui A. Uuel märgistusskaalal võib saada A+++ energiaklassist olenevalt tootekategooriast koguni D või E klass, ilma et seadme energiatarbimine muutuks. See tähendab, et uuele skaalale paigutatud kodumasinad on jätkuvalt energiasäästlikud, aga nende klassifitseerimine muutub. 

Seetõttu peavad alates 1. märtsist pesumasinad, pesumasin-kuivatid, külmikud, sügavkülmikud ja nõudepesumasinad olema varustatud uute energiamärgistega, kus on A+++ kuni G asemel kasutusel A-G skaala. Nii vanu kui uusi märgistusi kasutatakse paralleelselt kuni 2021 novembri lõpuni. Alates novembrist peavad olema kõigil toodetel vaid uued energiamärgised. 

KEHTIV   UUS

  energiamärgised energiamärgised

See aga ei tähenda seadme energiatõhususe langemist. Mõnel tootekategoorial jäetakse skaalade ümber jagamisel kõige kõrgem ehk A klass tühjaks, hoides ruumi tuleviku kodumasinatele, mis võivad tänastest veelgi energiatõhusamad olla. 

Peamised muutused, mis uued energiamärgised kaasa toovad on: 

  • Maksimaalne klass on A (mitte A+/A++/A+++) 
  • Uus märgis langetab olemasolevaid energiaklasse
  • Paljudes kategaooriates jäävad tulevikus A ja B klass kasutamata

Koos uute energiamärgistega lisanduvad täiendavad seadme sooritusvõimet kirjeldavad kriteeriumid, uus testimise metoodika ning karmimad öko-disaini nõuded.  Energiamärgisele lisatakse QR kood, mis viitab Euroopa energiamärgistuse tooteregistrile (EPREL)


Kuna uued ja vanad energiaklassid on kalkuleeritud täiesti erinevate testimismeetoditega, ei ole need üks ühele võrreldavad. Uued energiaklassid on võrreldavad uutega ja vanad vanadega. Hetkel sisesame meie juba kõik uued tooted oma e-poes vastavalt uutele energiamärgistele. Kui juhtub, et teil tekib erinevate energiamärgistega seadmete osas küsimusi, siis soovitame pöörduda meie kliendiabi poole, kes oskab teid Euroopa Liidu energiamärgise muudatusega seonduvatel teemadel abistada. Allikas: Moodne Kodu, Electrolux ja Kodumasin.ee